Fra oppmarsjen i Storgaten 2003.
Fra oppmarsjen i Storgaten 2003.

Blåveisene logo m tekst

Blåveisene - Jubileumsmarsj 1997Home
Om Blåveisene
Kontakte Oss
Bli Medlem
Våre Festivaler
Dirigenten
Styret
Medlemmer
Terminliste
Bilder '06 -'07
Bilder '08
http://www.sandvikdata.no/tur_Celle_2010.htm
YouTube.htm
0_default.htm
 


Dirigenten

Per Sandvik i 1949...

...og i dag.

Dirigenten i Blåveisene Gjøvik Veterankorps, Per Sandvik, er født på Gjøvik 14.3.1939, og bodd i byen hele livet.

Han begynte på notekurs som 9-åring i Gjøvik Guttemusikkorps, populært kalt Blåveisene, høsten 1948. Det første instrumentet var et gammelt flügelhorn med sideventiler. Debuten i 17. mai-toget var i 1949. Deretter har han deltatt i samtlige 17. mai- arrangement i Gjøvik enten som musiker eller dirigent, uten opphold!

Like etter krigen var det ikke så vanlig for korps og andre foreninger å legge ut på lange turer. Men takket være meget dyktige ledere, foreldre og dirigenter, var han med korpset på turer til landsstevnet i Kristiansand i 1949, Mørebyene i 1950 og Bergen/Haugesund i 1951. Som et av de første norske korps ble det utenlandstur til Danmark i 1952, til bl.a. Gjøviks vennskapsby, Næstved, og konsert på hovedscenen i Tivoli, København. I 1954 ble det tur til vennskapsbyen i Sverige, Gävle, og i 1955 gikk turen til Mørebyene igjen. Direkte etter landsstevnet i Skien i 1956 ble det igjen tur til Danmark og Næstved.

På hjemlige trakter var deltakelsen på det store landsstevnet på Gjøvik i 1953 en stor opplevelse.

Han sluttet i Blåveisene etter sesongen 1956, men hadde i mellomtiden, i 1953, begynt å spille trombone i Gjøvik private Janitsjarkorps, så det er ikke tvil om at årene og de mange fine opplevelsene i Blåveisene ble en spore til å fortsette den musikalske karrieren.

Etter byjubileet i 1961 ble de to voksenkorpsene i byen sluttet sammen, og det nye korpset ble etter hvert, etter mye diskusjon, hetende Gjøvik Bykorps. Her ble Per Sandvik den første sekretæren. Han fikk også etter hvert andre verv i styret, både som formann og nestformann. Når det gjelder arrangementer var han ansvarlig for korpsets tradisjonelle soareer 2. juledag på Strand Hotell i mange år, samt formann i arrangementskomiteen for det siste kretsstevnet i Mjøsegnenes krets av amatørkorps (voksne korps). Her begynte man med andre ord å ane hans administrative og organisasjonsmessige evner.

Da hans datter begynte i Vardal Skolekorps i 1975, tok han på seg å stå for notekurs og aspirantopplæring. Dette korpset var, i likhet med Blåveisene, ofte ute på tur. Den første utenlandsturen gikk til Gotland i 1976. Per Sandvik var ansvarlig for sommerturen til Næstved i 1980, og sammen med Kjell Leonardsen ansvarlig for turen i 1990 til Stoughton, Wisconsin, Gjøviks vennskapsby i USA. Han var også ansvarlig for gjenvisitten av Stoughton City Band i Gjøvik i 1992.

Fra 1981 til 1995 var han dirigent i Vardal Skolekorps. I løpet av dirigentperioden var det med et sted mellom 450 og 500 ungdommer i skolekorpset. Han var leder av dirigentlauget i Mjøsegnenes krets av NMF 1983 – 1985, og fikk i 1995 Norges Musikkorps Forbunds Hederstegn for dirigenter.

Av spesielle arrangementer som Per Sandvik var involvert i var at han sammen med Yngvar Fadum tok initiativ til Mjøsfestival for skolekorps i Gjøvik. Han var teknisk sjef i 1984, 1986, 1990 og 1992. Vardal Skolekorps var også det første korps i distriktet med showkonserter på Gjøvik kino fra 1990.

Per Sandvik etablerte og dirigerte HV-musikken Gjøvik 1990 – 1995. Korpset deltok bl.a i svensk HV’s 50års jubileum i Gävle i 1990 og avsluttet med deltagelse i Fredsjubileet i Gjøvik i 1995. Han var også medlem av kommunens jubileumskomité.

Fra januar 1997 ble han dirigent for Blåveisene Gjøvik Veterankorps, noe han fortsatt er. Han fungerte også som administrativ leder fram til høsten 2005. Han sto også for planleggingen, og ledet arrangementet av Festival for Veterankorps på Gjøvik i 2003 og 2006.

På Gjøvik-marken i 2003 ble han tildelt Gjøvik Salgs- og Reklameforenings Casparpris. Dette er en initiativpris som gis til noen som har vært til glede for byens befolkning, eller har gjort byen kjent utad.

I forbindelse med 50-års jubileet til Vardal Skolekorps i 2004 etablerte han, og ledet Vardal Skolekorps’ Veterankorps. Dette korpset eksisterer fortsatt med Tormod Brufladt som dirigent.

60 stk 17. mai feiringer i, og for, korpsmusikken! Her kan det sees/lastes ned artikkelen som ble publisert i Oppland Arbeiderblad 16 mai 2008. Artikkelen er i PDF format.

Per Sandvik fikk Frivilligprisen i Gjøvik for 2008. Du kan lese om det her

Per Sandvik fikk Kulturprisen i Gjøvik for 2010. Du kan lese om det her


Ytterligere informasjon om dirigenten: Se www.sandvikdata.no

  

 

Tips en venn om dette nettstedet.
Fyll inn
vedkommendes e-post i feltet under og klikk "GO".
Klikk her for å sende meldingen
 

 


e-post: styret@veterankorps.no
Denne siden ble sist oppdatert 05.11.2007